Taken by Rafa_Ello
Info Download

Rafa_Ello's photo

Uploaded to Tearaway.me

Papercraft in this photo: