Lövträdet Pappersfigur

Lövträdet

Svårighetsgrad

Mellan

Du behöver

Ett imponerande lövverk.