Stugan Pappersfigur

Stugan

Svårighetsgrad

Mellan

Du behöver

Nödvändigt skydd från elementen. Se upp för det som kan gömma sig däri.